Charitatívna činnosť

Bližšie informácie o charitatívnych aktivitách taxislužby After Dark Taxi budú doplnené neskôr.